25.7 sa v RGB Liptov pomáhalo!

Každý mal možnosť pomôcť a tak zachrániť niekomu život. Zdravotný personál pristupoval ku svojej práci profesionálne a s úsmevom. Ďakujeme všetkým návštevníkom za účasť a pomoc!