Fotoreport z osláv medzinárodného dňa detí v RGB Liptov

V piatok sa deti mohli ocitnúť v rozprávke a v sobotu už naplno súťažili. Všetky deti boli veľmi šikovné, za čo si zaslúžili odmeny. Na záver bola pripravená aj odmena o hodnotné ceny.Ďakujeme všetkým za skvelú účasť a tešíme sa na vás pri nasledujúcom podujatí.