MEGA Súťaž s RGB Liptov

NAKÚP NAD 5€ A VYHRAJ ! JE TU MEGA SÚŤAŽ !

STAČÍ KEĎ ZAREGISTRUJEŠ SVOJ NÁKUP A SI V HRE O  SUPER CENY ! HRÁŠ O AUTO NA VÍKEND S PLNOU NÁDRŽOU, PRÁČKU WHIRLPOOL, LET VRTUĽNÍKOM A O ĎALŠÍCH 100 CIEN.

Je to jednoduché. Stačí keď v termíne 21.09.2020 – 19.12.2020 nakúpiš v akejkoľvek predajni RGB Liptov nad 5€, a svoj nákup zaregistruješ. 

Svoj nákup môžeš zaregistrovať vyplnením súťažného žrebu, ktorý dostaneš na predajni a tento vhodíš do zlosovacej urny v RGB Liptov, alebo môžeš ísť na sutaz.rgbliptov.sk a registrovať sa tam, alebo môžeš zaslať súťažnú sms na číslo 0949 29 39 19 v tvare RGBLIPTOV*HODNOTANÁKUPU*EMAIL

Jeden nákup sa dá registrovať vždy len jednou z troch foriem registrácie, uvedených vyššie. Výber formy registrácie je na súťažiacom.

Každý štvrtok žrebujeme štyroch výhercov nákupných poukážok v celkovej hodnote 110€.

Výhercov súťaže uverejníme na facebooku RGB Liptov a na www.rgbliptov.skPartneri súťaže

 

Organizátor súťaže:

RGB Liptov, s. r. o.

Stará Ivanská 1/386

821 04 Bratislava

 

Prevádzka: 

Obchodno-zábavné centrum RGB Liptov

Kamenné pole 4449/3

031 01 Liptovský Mikuláš

 

       

 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

 

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže "Mega súťaž s RGB Liptov"

(ďalej len ,,Pravidlá súťaže“)

               

Tieto Pravidlá súťaže stanovujú podmienky pre účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich, a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (ďalej aj len ,,Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“). 

 

Organizátor súťaže a jej pôsobnosť

1.Spotrebiteľská súťaž s názvom „Mega súťaž s RGB Liptov“ (ďalej len ako „spotrebiteľská súťaž“ alebo aj „súťaž“) je organizovaná a uskutočňovaná  spoločnosťou RGB Liptov, s. r. o., so sídlom Stará Ivanská 1/386, 821 04 Bratislava, IČO: 36 712 850, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 43671/B (ďalej len ako „Organizátor“ alebo „RGB Liptov“).

2.Pôsobnosť spotrebiteľskej súťaže je určená výhradne na územie Slovenskej republiky.

3.Termín začatia súťaže je 21.9.2020 a termín ukončenia je 19.12.2020

 

Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky spôsobilá na právne úkony (ďalej len „Účastník“) vyplnením súťažného žrebu, alebo zaregistrovaním svojho nákupu ďalšími formami ako online registrácia a sms registrácia v súlade s Pravidlami súťaže. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a rodinní príslušníci zamestnancov Organizátora.

 

Pravidlá súťaže

1.Podmienkou zapojenia sa do súťaže je nákup nad 5€ s DPH, v akejkoľvek prevádzke Obchodno-zábavného centra RGB Liptov, na adrese: Kamenné pole 4449/3, 031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej len ,,OZC RGB Liptov“). 

Zákazník má pri nákupe nad 5€ možnosť vybrať si z troch ponúkaných foriem registrácie. K jednému nákupu je možné priradiť len jeden druh registrácie. Ktorú formu registrácie si zákazník zvolí, je na ňom. 

Zvoliť si môže registráciu cez súťažný žreb, ktorý dostane pri svojom nákupe od obsluhy predajne v ktorej nakupuje, tento vypíše a vhodí do zlosovacej urny, ktorú nájde v priestoroch RGB Liptov. Druhý spôsob registrácie je prostredníctvom webovej stránky súťaže sutaz.rgbliptov.sk., alebo zvolí tretí spôsob a to možnosť registrácie formou zaslania súťažnej sms na telefónne číslo 0949 29 39 19 v tvare RGBLIPTOV*HODNOTANÁKUPU*EMAIL, príklad: RGBLIPTOV*5€*vzorovyemail@gmail.com  Pri jednom nákupe sa môžete zaregistrovať iba jedným spôsobom. Zákazník má možnosť svoj nákup zaregistrovať iba jednou z troch vyššie uvedených možností. Poskytnutie kontaktných údajov je nevyhnutné pre zapojenia Účastníka do súťaže.

2.Účastník je povinný ponechať si pokladničný blok z daného nákupu, pretože v prípade výhry, bude vyzvaný k jeho predloženiu.

3. V prípade, ak Účastník nedoručí Organizátorovi pokladničný blok najneskôr do 5 dní od jeho vyžiadania Organizátorom, stráca nárok na výhru.

4. Platnosť výhry je 1 mesiac od vyžrebovania výhercov. V prípade, že si Účastník neprevezme výhru do 1 mesiaca od vyžrebovania, výhra prepadá v prospech Organizátora a Účastník stráca nárok na výhru.

5.Výhra sa dá prevziať jedine osobne, a to v OZC RGB Liptov po dohode s Organizátorom, resp. správou OZC RGB Liptov, pričom sa vylučuje zaslanie výhry poštou.

6.Účastník sa môže do súťaže zapojiť s viacerými súťažnými bločkami.

7. Výhercovi nárok na výhru zaniká v prípade:

a) ak porušil akúkoľvek povinnosť určenú týmito Pravidlami súťaže;

b) koná v rozpore s dobrými mravmi (napr. poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.);

c) ak si výhru neprebral v stanovenej lehote, alebo dohodnutým spôsobom.

                              

Žrebovanie a výhry v súťaži

1.Žrebovanie cien sa uskutoční dňa 19.12.2020, organizátorom súťaže.

2.Počas trvania súťaže, vždy každý týždeň v štvrtok, organizátor súťaže vyžrebuje štyroch výhercov nákupných poukážok v celkovej hodnote 110€, pričom si výhercovia rozdelia poukážky v hodnote 1 x 40€, 1 x 30€, 1 x 20€ a 1 x 20€.

 

 

Výhry v súťaži:

 

1.cena

1 x auto na víkend, 1 x automatická práčka Whirlpool, 1 x 10 vstupová permanentka Handy Dandy, 1 x permanentka Platinum do Solária, 1 x balíček Avon, 1 x nákupná poukážka od RGB Liptov v hodnote 50€

 

2.cena

1 x let vrtuľníkom pre 2 osoby od Heliport Liptov, 1 x 10 vstupová permanentka Handy Dandy, 1 x permanentka Platinum do Solária, 1 x balíček Avon, 1 x kontaktný grill od Planeo Elektro, 1 x nákupná poukážka od RGB Liptov v hodnote 50€

 

 

3.cena

1 x hodinky v hodnote 149€ od Šperk Holíč, 1 x 10 vstupová permanentka Handy Dandy, 1 x permanentka Platinum do Solária, 1 x balíček Avon, 1 x poukaz na strelnicu Liptov v hodnote 79€, 1 darčekový kôs od BioTopky v hodnote 50€, 1 x nákupná poukážka od RGB Liptov v hodnote 50€

 

 

4.cena

1 x poukaz od Danys v hodnote 100€, 1 x darčekový poukaz pre 4 osoby od Plavby Mara, 1 x 10 vstupová permanentka Handy Dandy, 1 x permanentka Platinum do Solária, 1 x balíček Avon, 1 x 15€ poukážka od Marino Restaurant, 1 x nákupná poukážka od RGB Liptov v hodnote 50€

 

 

5.cena

1 x darčekový poukaz pre 4 osoby od Plavby Mara, 1 x 10 vstupová permanentka Handy Dandy, 1 x permanentka Platinum do Solária, 1 x balíček Avon, 1 x balíček od BiotechUSA, 1 x 15€ poukážka od Marino Restaurant, 1 x balíček od CCC v hodnote 40€, 1 x poukaz od Intim Fashion v hodnote 20€, 1 x nákupná poukážka od RGB Liptov v hodnote 50€

 

 

6.cena

1 x darčekový poukaz od Adventure Golf, 1 x poukážka Pepco v hodnote 10€, 1 x 10 vstupová permanentka Handy Dandy,  2 x káva zadarmo v Red Cafe, 1 x balíček Avon, 1 x poukaz na ateliérové fotenie od Fotolatečkovci, 1 x 15€ poukážka od Marino Restaurant, 2 x lístok do multikina GAC, 1 x nákupná poukážka od RGB Liptov v hodnote 30€, 1 x permanentka Gold do Solária, 1 x poukaz na strihanie od Element Hair and skin

 

 

7.cena

1 x darčekový poukaz na Rafting, 1 x poukážka Pepco v hodnote 10€, 1 x 10 vstupová permanentka Handy Dandy,  2 x káva zadarmo v Red Cafe, 1 x balíček Avon, 2 x burger podľa vlastného výberu od Regal Burger, 1 x poukaz v hodnote 30€ od Perm and Beauty, 2 x lístok do multikina GAC, 1 x nákupná poukážka od RGB Liptov v hodnote 30€, 1 x permanentka Gold do Solária, 1 x poukaz na nákup v hodnote 50€ od Bebakids

 

 

8.cena

1 x poukážka Pepco v hodnote 10€, 1 x 10 vstupová permanentka Handy Dandy,  2 x káva zadarmo v Red Cafe, 1 x balíček Avon,  1 balíček od DM Drogerie, poukaz na 1 x zimnú bundu od Justplay, 2 x burger podľa vlastného výberu od Regal Burger, 1 x poukaz na -40% zľavu Escape room pre 5 osôb, 2 x lístok do multikina GAC, 1 x nákupná poukážka od RGB Liptov v hodnote 30€, 1 x permanentka Gold do Solária, 1 x detská čiapka od Bebakids podľa vlastného výberu

 

 

9.cena

1 x poukážka Pepco v hodnote 10€, 1 x 10 vstupová permanentka Handy Dandy, 2 x káva zadarmo v Red Cafe, 1 x balíček Avon, 1 balíček od DM Drogerie, 2 x burger podľa vlastného výberu od Regal Burger, 2 x lístok do multikina GAC, 1 x nákupná poukážka od RGB Liptov v hodnote 30€, 1 x permanentka Gold do Solária, 1 x detská čiapka od Bebakids podľa vlastného výberu, 1 x poukážka v hodnote 20€ od Progamingshop.sk

 

 

10.cena

1 x poukážka Pepco v hodnote 10€, 1 x 10 vstupová permanentka Handy Dandy,  2 x káva zadarmo v Red Cafe, 1 x balíček Avon, 1 balíček od DM Drogerie, 2 x lístok do multikina GAC, 1 x nákupná poukážka od RGB Liptov v hodnote 30€, 1 x permanentka Gold do Solária,  2 x burger podľa vlastného výberu od Regal Burger, 1 x poukaz 15€ od predajne Frank

 

 

11.cena

1 x vankúš od Materasso, 1 x poukážka Pepco v hodnote 10€, 1 x 10 vstupová permanentka Handy Dandy, 2 x káva zadarmo v Red Cafe, 2 x lístok do multikina GAC, 1 x nákupná poukážka od RGB Liptov v hodnote 30€, 1 x permanentka Silver do Solária, 2 x burger podľa vlastného výberu od Regal Burger, 1 x spoločenská hra od predajne Dráčik

 

 

12.cena

1 x poukážka Pepco v hodnote 10€, 1 x 10 vstupová permanentka Handy Dandy,  2 x káva zadarmo v Red Cafe, 1 balíček od predajne Agrotrade, 2 x lístok do multikina GAC, 1 x nákupná poukážka od RGB Liptov v hodnote 30€, 1 x permanentka Silver do Solária, 1 x spoločenská hra od predajne Dráčik

 

 

13.cena

1 x poukážka Pepco v hodnote 10€, 1 x 10 vstupová permanentka Handy Dandy, 2 x káva zadarmo v Red Cafe, 1 balíček od predajne Agrotrade, 2 x lístok do multikina GAC, 1 x nákupná poukážka od RGB Liptov v hodnote 30€, 1 x permanentka Silver do Solária, 

 

14.cena

1 x poukážka Pepco v hodnote 10€, 1 x 10 vstupová permanentka Handy Dandy, 2 x káva zadarmo v Red Cafe, 2 x lístok do multikina GAC, 1 x nákupná poukážka od RGB Liptov v hodnote 30€, 1 x permanentka Silver do Solária, 

 

 

15.cena

1 x poukážka Pepco v hodnote 10€, 1 x 10 vstupová permanentka Handy Dandy,  2 x káva zadarmo v Red Cafe, 2 x lístok do multikina GAC, 1 x nákupná poukážka od RGB Liptov v hodnote 30€, 1 x permanentka Silver do Solária, Výhercovia:

Priebežné žrebovania:

24.9.2020


40€ poukážka RGB Liptov – Viktória R., Lipt. Mikuláš         
30€ poukážka RGB Liptov – Peter P., Lipt. Mikuláš   
20€ poukážka RGB Liptov – Matúš P., Lipt. Mikuláš
20€ poukážka RGB Liptov – Michaela Ď., Lipt. Hrádok
 

01.10.2020

40€ poukážka RGB Liptov – Miroslav Š., Lipt. Mikuláš
30€ poukážka RGB Liptov – Anna K., Ploštín
20€ poukážka RGB Liptov – Michaela B., Lipt. Mikuláš
20€ poukážka RGB Liptov – Viera R., Lipt. Mikuláš

08.10.2020

40€ poukážka RGB Liptov – Pavol J., Dúbrava      
30€ poukážka RGB Liptov – Jakub M., Lipt. Mikuláš              
20€ poukážka RGB Liptov – Miroslav H., Lipt. Mikuláš                  
20€ poukážka RGB Liptov –Martina P., Lipt. Mikuláš  

15.10.2020

40€ poukážka RGB Liptov – Anna P., Lipt. Ján       
30€ poukážka RGB Liptov – Pavol M., Lipt. Mikuláš              
20€ poukážka RGB Liptov – Adrián S., Lipt. Mikuláš  
20€ poukážka RGB Liptov – Viera K., Lipt. Mikuláš

22.10.2020

40€ poukážka RGB Liptov – Miroslava Z., Lipt. Ondrej
30€ poukážka RGB Liptov – Zuzana Č., Lipt. Mikuláš          
20€ poukážka RGB Liptov – Martina H., Lipt. Mikuláš   
20€ poukážka RGB Liptov – Viera G., Lipt. Mikuláš 

29.10.2020
 
40€ poukážka RGB Liptov – Jana O., Lipt. Hrádok
30€ poukážka RGB Liptov – Vladimír Č., Lipt. Mikuláš
20€ poukážka RGB Liptov – Andrea R., Lipt. Mikuláš
20€ poukážka RGB Liptov – Milan R., Lipt. Mikuláš

05.11.2020

40€ poukážka RGB Liptov – Emília K., Lipt. Hrádok
30€ poukážka RGB Liptov – Anna M., Lipt. Ján
20€ poukážka RGB Liptov – Štefan F., Lipt. Mikuláš
20€ poukážka RGB Liptov – Beata V., Lipt. Mikuláš

12.11.2020

40€ poukážka RGB Liptov – Bohuš V., Lipt. Ján
30€ poukážka RGB Liptov – Peter J., Lipt. Mikuláš
20€ poukážka RGB Liptov – Ivana B., Lipt. Mikuláš
20€ poukážka RGB Liptov – Michaela B., Lipt. Mikuláš

19.11.2020

40€ poukážka RGB Liptov – Peter P., Lipt. Hrádok
30€ poukážka RGB Liptov – Ladislav M., Lipt. Mikuláš
20€ poukážka RGB Liptov – Katarína L., Lipt. Mikuláš
20€ poukážka RGB Liptov – Martina H., Lipt. Mikulas

26.11.2020

40€ poukážka RGB Liptov – Ján P., Lipt. Mikuláš    
30€ poukážka RGB Liptov – Martina D., Lipt. Mikuláš    
20€ poukážka RGB Liptov – Lucia K., Lipt. Mikuláš
20€ poukážka RGB Liptov – Martina H., Lipt. Mikuláš

03.12.2020

40€ poukážka RGB Liptov – Tomáš N., Lipt. Mikuláš
30€ poukážka RGB Liptov – Silvia P., Lipt. Mikuláš
20€ poukážka RGB Liptov – Vlasta S., Lipt. Mikuláš 
20€ poukážka RGB Liptov – Miroslav H., Lipt. Mikuláš 

10.12.2020

40€ poukážka RGB Liptov – Karol V., Lipt. Hrádok     
30€ poukážka RGB Liptov –  Peter L., Lipt. Mikuláš   
20€ poukážka RGB Liptov – Jana Z., Lipt. Mikuláš  
20€ poukážka RGB Liptov – Eva K., Lipt. Mikuláš

17.12.2020

40€ poukážka RGB Liptov – Veronika D., Lipt. Mikuláš   
30€ poukážka RGB Liptov –  Michal K., Lipt. Hrádok 
20€ poukážka RGB Liptov – Ladislav P., Lipt. Mikuláš 
20€ poukážka RGB Liptov – Eva P., Lipt. Mikuláš 

 

 Súhlas so spracúvaním osobných údajov

1. Účastník súťaže výslovne berie na vedomie a súhlasí s tým, že zaregistrovaním svojho nákupu pre účely súťaže na sutaz.rgbliptov.sk, vypísaním zlosovacieho kupónu, alebo zaslaním súťažnej sms udeľuje Organizátorovi súťaže súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely evidencie Účastníkov súťaže, vyhodnotenie súťaže a taktiež na marketingové účely. 

2. Účastník súťaže je oprávnený svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to zaslaním písomnej žiadosti na adresu: RGB Liptov, s. r. o., Stará Ivanská 1/386, 821 04 Bratislava. 

3. Účastník súťaže má taktiež: právo požadovať od Organizátora prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov. Účastník má aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (https://dataprotection.gov.sk/uoou/). 

4. Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade jeho výhry budú osobné údaje uverejnené v rozsahu a spôsobom uvedeným v týchto Pravidlách súťaže (bod 2 v časti ,,Žrebovanie a výhry v súťaži“) a taktiež môže byť na tento účel kontaktovaný Organizátorom súťaže, resp. jeho poverenými pracovníkmi.

 

 Informácie o získavaných osobných údajoch  

a)Prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje je Organizátor súťaže.

b) Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia Účastníkov súťaže v súvislosti s účasťou v súťaži a vyhodnocovaním výsledkov súťaže, ako aj evidencia Účastníkov na účely ich informovania o aktuálnych marketingových a propagačných akciách súvisiacich s OZC RGB Liptov, resp. jeho jednotlivých prevádzok.

c) Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutých osôb (Účastníkov súťaže) poskytnutý v zmysle týchto Pravidiel súťaže (časť ,,Súhlas so spracúvaním osobných údajov“), ako aj oprávnený záujem Organizátora na zlepšovaní služieb poskytovaných zákazníkom OZC RGB Liptov.

d) Organizátor spracúva osobné údaje Účastníkov na vlastné účely, pričom môže poskytnúť osobné údaje svojim obchodným partnerom (príjemcovia a sprostredkovatelia), ktorí zabezpečujú pre Organizátora spracúvanie osobných údajov (vo forme správy a prevádzkovania softvérových riešení, príp. poskytovaním iných služieb). Osobné údaje Účastníkov sú spracúvané elektronicky prostredníctvom služby MailChimp (https://mailchimp.com/), ktorá slúži na spravovanie a zasielanie elektronickej pošty na adresu Účastníka. Služba MailChimp je prevádzkovaná a zabezpečovaná treťou stranou mimo EÚ, konkrétne spoločnosťou The Rocket Science Group, LLC, so sídlom 675 Ponce de Leon Avenue NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, Spojené štáty americké, ktorá však zabezpečuje ochranu osobných údajov prostredníctvom certifikačného systému Privacy Shield https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Systém Privacy Shield zabezpečuje primeranú ochranu osobných údajov v zmysle rozhodnutia Európskej komisie (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/privacy-shield).  

e) Osobné údaje Účastníkov budú v nevyhnutnej miere poskytnuté sprostredkovateľovi prevádzkovateľa, a to spoločnosti - HANT Development, a. s., so sídlom Stará Ivanská cesta 1/386, 821 04 Bratislava, IČO: 47 800 011 (ďalej len ,,Sprostredkovateľ“), resp. osobám povereným Sprostredkovateľom.

f) Zo strany Organizátora nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov.

g)  Organizátor uchováva osobné údaje po dobu trvania súťaže a 3 roky po jej ukončení, resp. do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov (bod 2 v časti ,,Súhlas so spracúvaním osobných údajov“).

 

Spoločné ustanovenia

1. Výhru v súťažiach zaistí Organizátor súťaže.

2. Výhercovia nie sú povinní výhru prijať. Nárok na výhru nemožno previesť na inú osobu a hodnotu výhier nie je možné vyplatiť v hotovosti. Účastníci berú na vedomie, že vymáhanie výhry nie je v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník možné.

3.  Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry prevyšujúce hodnotu 350 € podliehajú zdaneniu.  

4. Tieto Pravidlá súťaže sú uverejnené na webovej stránke Organizátora – www.rgbliptov.sk, pričom môžu byť v skrátenej verzii uverejnené na propagačných či iných materiáloch v súvislosti s propagáciou súťaže.

5. Účasť na súťaži je dobrovoľná a Účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s týmito Pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.

 

NÁKUPNÉ POUKÁŽKY RGB LIPTOV JE MOŽNÉ UPLATNIŤ JEDNORÁZOVO V JEDNEJ PREVÁDZKE OBCHODNÉHO CENTRA RGB LIPTOV. Z POUKÁŽOK SA NEVYDÁVA.