Nákupy plné výhier - Spotrebiteľská súťaž

Radi nakupujete ? Ak áno, tak práve pre vás sme pripravili pokračovanie spotrebiteľskej súťaže "Nákupy plné výhier" !

          HRÁME O CENY AKO VÝLET DO PARÍŽA, AUTO NA VÍKEND, DARČEKOVÉ POUKÁŽKY V HODNOTE AŽ 1200€ A OMNOHO VIAC.
          PRIEBEŽNE KAŽDÝ UTOROK A ŠTVRTOK ŽREBUJEME POČAS SÚŤAŽE  15€ A 10€ NÁKUPNÉ POUKÁŽKY, A POUKAZY DO SOLÁRIA, KAVIARNE REDCAFE A PREVÁDZKY EURONAILS.


Je to takto jednoduché. Stačí keď v období od 1.9.2017 - 2.12.2017 nakúpite v akejkoľvek predajni RGB Liptov nad 10€, zapojíte sa do súťaže vyplnením tombolového kupónu, a vhodíte ho do zlosovacej urny na prízemí RGB Liptov.
     
Vyhodnotenie hlavných cien prebehne 2.12.2017 na akcii "Narodeniny RGB Liptov". 

Zoznam priebežných výhier a takisto zoznam hlavných výhier nájdete tu.


Ceny do súťaže venovali:

Organizátor súťaže:
RGB Liptov, s.r.o.
Stará Ivánska cesta 1/386
821 04 Bratislava
Prevádzka: RGB Liptov
Kamenné pole 4449/3
031 04 Liptovský Mikuláš

       

 

                                                                                      PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

 

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže "Nákupy plné výhier"

(ďalej len ,,Pravidlá súťaže“)

               

Tieto Pravidlá súťaže stanovujú podmienky pre účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich, a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“).

 

Organizátor súťaže a jej pôsobnosť

1.Spotrebiteľská súťaž s názvom „Nákupy plné výhier“ (ďalej len ako „spotrebiteľská súťaž“ alebo aj „súťaž“) je organizovaná a uskutočňovaná  spoločnosťou RGB Liptov, s. r. o., so sídlom Stará Ivanská 1/386, 821 04 Bratislava, IČO: 36 712 850, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 43671/B (ďalej len ako „Organizátor“ alebo „RGB Liptov“).

2.Pôsobnosť spotrebiteľskej súťaže je určená výhradne na územie Slovenskej republiky.

3.Termín začatia súťaže je 1.9.2017 a termín ukončenia je 2.12.2017.

 

Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky spôsobilá na právne úkony(ďalej len „Účastník“) vyplnením tombolového kupónu, v súlade s Pravidlami súťaže. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a rodinní príslušníci zamestnancov Organizátora.

 

Pravidlá súťaže

1.Podmienkou zapojenia sa do súťaže je nákup nad 10€ s DPH, v akejkoľvek prevádzke Obchodno-zábavného centra RGB Liptov, na adrese: Kamenné pole 4449/3, 031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej len ,,OZC RGB Liptov“). Zákazník pri nákupe nad 10€ s DPH dostane od pracovníka prevádzky tombolový kupón, ktorý vypíše, a vhodí do zlosovacej urny umiestnenej v blízkosti hlavného vstupu do budovy OZC RGB Liptov.

2.Účastník je povinný ponechať si pokladničný blok z daného nákupu, pretože v prípade výhry, bude vyzvaný k jeho predloženiu.

3. V prípade, ak Účastník nedoručí Organizátorovi pokladničný blok najneskôr do 5 dní od jeho vyžiadania Organizátorom, stráca nárok na výhru.

4. Platnosť výhry je 1 mesiac od vyžrebovania výhercov. V prípade, že si Účastník neprevezme výhru do 1 mesiaca od vyžrebovania, výhra prepadá v prospech Organizátora a Účastník stráca nárok na výhru.

5.Výhra sa dá prevziať jedine osobne, a to v OZC RGB Liptov po dohode s Organizátorom, resp. správou OZC RGB Liptov, pričom sa vylučuje zaslanie výhry poštou.

6.Účastník sa môže do súťaže zapojiť s viacerými tombolovými kupónmi, nie je však možné uplatniť viacero tombolových kupónov s tým istým pokladničným bločkom.

7. Výhercovi nárok na výhru zaniká v prípade:

a) ak porušil akúkoľvek povinnosť určenú týmito Pravidlami súťaže;

b) koná v rozpore s dobrými mravmi (napr. poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.);

c) ak si výhru neprebral v stanovenej lehote, alebo dohodnutým spôsobom.

                              

Žrebovanie a výhry v súťaži

1.Hlavné žrebovanie sa uskutoční 2.12.2017 počas akcie "Štvrté narodeniny RGB Liptov", pričom ceny budú žrebované verejne, Organizátorom súťaže.

2.Počas trvania súťaže v období 1.9.-2.12.2017 budú každý týždeň v utorok a  štvrtok v čase od 09:00 do  12:00, žrebovaní štyria výhercovia, v tzv. priebežnom žrebovaní, ktorí môžu vyhrať 10€ a 15€ darčekové poukážky na nákup v prevádzkach OZC RGB Liptov. Výhercov uverejní Organizátor na webe www.rgbliptov.sk a na facebooku RGB Liptov. Tombolový kupón z priebežného žrebovania po vyžrebovaní vracia Organizátor naspäť do zlosovacej urny, resp. je možné, že Účastník bude v rámci priebežného žrebovania vyžrebovaný aj viackrát, a takisto bude môcť vyhrať aj v rámci hlavného žrebovania.

 

Výhry v súťaži:

 

1.cena 

Nákupný poukaz od RGB Liptov v hodnote 50€+20€+10€,  Výlet pre 2 osoby do Paríža, Ročná permanentka do Handy Dandy, Poukaz na stravovanie v hodnote 50€ v Marino Restaurant, Wellness pobyt v kúpeľoch Lúčky v hodnote 350€, poukaz na 15 minút v soláriu RGB Liptov, 

 

2.cena

Nákupný poukaz od RGB Liptov v hodnote 20€+20€+20€, poukaz 2x20€ na nákup St Nicolaus, Výlet pre 2 osoby v Prahe, Makyta poukaz na nákup v hodnote 50€, 1x vyhliadkový let helikoptérou pre 2 osoby, 10€ poukaz na nákup v predajni Baťa, poukaz na 15 minút v soláriu RGB Liptov, 

 

3.cena

Nákupný poukaz od RGB Liptov v hodnote 20€+20€+10€, poukaz 2x20€ na nákup St Nicolaus, Makyta poukaz na nákup v hodnote 50€, 1x lístok na Topfest,  1x ročné strihanie od TeraTina, výlet pre 2 osoby do Viedne, 10€ poukaz na nákup v predajni Baťa, 1x jazda na slovenskej formuly, poukaz na 15 minút v soláriu RGB Liptov, 

 

4.cena

Nákupný poukaz od RGB Liptov v hodnote 20€+20€, poukaz 1x20€ na nákup St Nicolaus, 1 x poukaz na plavbu po Lipt.Mare pre 4osoby, 1x darček od predajne Frank, 1x lístok na Topfest, 1x Justplay bunda podľa vlastného výberu, 2x lístky Tropicarium Budapešť, 10€ poukaz na nákup v predajni Baťa, poukaz na 15 minút v soláriu RGB Liptov, 

 

5.cena

Nákupný poukaz od RGB Liptov v hodnote 15€+15€, poukaz na nákup v hodnote 19€ v predajni BiotechUSA, 10 vstupová permanentka Handy Dandy, 1x poukaz na plavbu po Lipt. Mare pre 4 osoby, 1x darček od predajne Frank, 1x lístok na Topfest, 1x mokrá pedikúra Euronails, 2x10€ poukaz na cestovanie od StudentAgency, 1x výlet pre 2 osoby do Krakowa od TuiReisen, 10€ poukaz na nákup v predajni Baťa, poukaz na 15 minút v soláriu RGB Liptov,  

 

6.cena

Nákupný poukaz od RGB Liptov v hodnote 20€, poukaz na nákup v hodnote 19€ v predajni BiotechUSA, 10 vstupová permanentka Handy Dandy, 1x ateliérové fotenie Fotolatečkovci, poukaz na nákup v hodnote 30€ v predajni Everland, 1x darček od predajne Frank, 1x lístok na Topfest, 1 x gelové nechty Euronails, 1x darčekový poukaz Škola varenia, 10€ poukaz na nákup v predajni Baťa, poukaz na 15 minút v soláriu RGB Liptov

 

7.cena

Nákupný poukaz od RGB Liptov v hodnote 20€, Poukaz do predajne Predeti.sk na zľavu -15% na nákup, 10 vstupová permanentka Handy Dandy, poukaz na nákup v hodnote 30€ v predajni Everland, 1x darček od predajne Frank, poukaz na nákup v hodnote 20€ od Therapy Your Style, 1 x darček od Progamingshop.sk, darčeková poukážka v hodnote 35€ od Superzoo, poukaz na 15 minút v soláriu RGB Liptov

 

8.cena

Nákupný poukaz od RGB Liptov v hodnote 15€, 1 poukaz na rafting pre 4 osoby, 10 vstupová permanentka Handy Dandy, poukaz na nákup v hodnote 30€ v predajni Everland, 1x darčekový balíček CCC, 1x výroba obrazu Altom Reklama, 1x balíček produktov IT Computers, 1x vstup na zápas MHK32LM, 1 x darček od Progamingshop.sk, darčeková poukážka v hodnote 35€ od Superzoo, poukaz na 15 minút v soláriu RGB Liptov, 1x poukaz Krav Maga

 

9.cena

Nákupný poukaz od RGB Liptov v hodnote 15€, 1 poukaz na rafting pre 4 osoby, 10 vstupová permanentka Handy Dandy, 1x darčekový balíček CCC, 30€ poukaz na nákup Luky Presents, 1x produkt NorthFinder, 1x mokrá pedikúra Euronails, 1x vstup na zápas MHK32LM, 1 x darček od Progamingshop.sk, 1x 50€ poukaz na nákup HeavyTools, darčeková poukážka v hodnote 35€ od Superzoo, poukaz na 15 minút v soláriu RGB Liptov

 

10.cena

Nákupný poukaz od RGB Liptov v hodnote 10€,1x virtuálna realita Handy Dandy, 1 x darčekový balíček Monaco Grandprix, 1x darčekový balíček CCC, 1x produkt NorthFinder, 1x gelové nechty Euronails, 1x vstup na zápas MHK32LM, 1 x poukaz na malú RAW tortu BioTopka, 1x darčeková taška Karnevalsro, darčeková poukážka v hodnote 35€ od Superzoo, poukaz na 15 minút v soláriu RGB Liptov, 1x poukaz Krav Maga

 

11.cena

Nákupný poukaz od RGB Liptov v hodnote 10€, 1x vstup do 5D Cinema, 1x virtuálna realita Handy Dandy, 1 x darčekový balíček Monaco Grandprix, 1x darčekový balíček CCC, kupón na zľavu 30% CCC, 5€ poukaz na nákup v predajni Pepco, 1x vstup na zápas MHK32LM, 1x Maxi popcorn v kine GAC,  poukaz na 10 minút v soláriu RGB Liptov

 

12.cena

Nákupný poukaz od RGB Liptov v hodnote 10€, 1x vstup do 5D Cinema, 1x virtuálna realita Handy Dandy, 1x darčekový balíček CCC, kupón na zľavu 30% CCC, 5€ poukaz na nákup v predajni Pepco, 1x vstup na zápas MHK32LM, 1x Maxi popcorn v kine GAC, 1x balíček AVON, 1x darčeková taška BioTopka, 1x balenie 6ks pohárov od MySweethome,  poukaz na 10 minút v soláriu RGB Liptov, 1x poukaz Krav Maga, 1x Bepon balíček produktov

 

13.cena

Nákupný poukaz od RGB Liptov v hodnote 10€, 1x vstup do 5D Cinema, 1x virtuálna realita Handy Dandy, kupón na zľavu 30% CCC, 1x pár detskej obuvy Crocs od predajne Regatta, 5€ poukaz na nákup v predajni Pepco, 1x Maxi popcorn v kine GAC, 1x balíček AVON, 1x darčeková taška BioTopka,  poukaz na 10 minút v soláriu RGB Liptov

 

14.cena

Nákupný poukaz od RGB Liptov v hodnote 10€, 1x vstup do 5D Cinema, 1x virtuálna realita Handy Dandy, kupón na zľavu 30% CCC, 5€ poukaz na nákup v predajni Pepco, 1x Maxi popcorn v kine GAC, 1x balíček AVON, 1x 30€ poukaz na nákup HeavyTools, 1x balenie 6ks pohárov od MySweethome,  poukaz na 10 minút v soláriu RGB Liptov

 

15.cena

Nákupný poukaz od RGB Liptov v hodnote 10€, 1x darčekový balíček DM Drogerie, 1x vstup do 5D Cinema, kupón na zľavu 30% CCC, 1x pár detskej obuvy Crocs od predajne Regatta, 5€ poukaz na nákup v predajni Pepco, 1x darček od EroticCity, 1x Maxi popcorn v kine GAC, 1x balíček AVON, 1x darčeková taška ORION,  poukaz na 10 minút v soláriu RGB Liptov

 

16.cena

10 vstupová permanentka Handy Dandy, 1x darčekový balíček DM Drogerie, 1x vstup do 5D Cinema, kupón na zľavu 30% CCC, 5€ poukaz na nákup v predajni Pepco, 1x darček od EroticCity, 1x VIP do kina GAC, 1x Maxi popcorn v kine GAC, 1x darčeková taška ORION, poukaz na 10 minút v soláriu RGB Liptov

 

17.cena

10 vstupová permanentka Handy Dandy, 1x darčekový balíček DM Drogerie, 1x vstup do 5D Cinema, kupón na zľavu 30% CCC, 5€ poukaz na nákup v predajni Pepco, 1x darček od EroticCity, 1x VIP do kina GAC, 1x stredné menu do GAC, 1x darčeková taška ORION, 1x20€ poukaz na nákup HeavyTools, poukaz na 10 minút v soláriu RGB Liptov

 

18.cena

10 vstupová permanentka Handy Dandy, 1x darčekový balíček DM Drogerie, 1x vstup do 5D Cinema, kupón na zľavu 30% CCC, 1x pár detskej obuvy Crocs od predajne Regatta, 5€ poukaz na nákup v predajni Pepco, 1x stredné menu do GAC, poukaz na 10 minút v soláriu RGB Liptov

 

19.cena

10 vstupová permanentka Handy Dandy, 1x darčekový balíček DM Drogerie, 1x vstup do 5D Cinema, kupón na zľavu 30% CCC, 5€ poukaz na nákup v predajni Pepco, 1x stredné menu do GAC, poukaz na 10 minút v soláriu RGB Liptov

 

20.cena

10 vstupová permanentka Handy Dandy, 1x darčekový balíček DM Drogerie, 1x vstup do 5D Cinema, 1x  kupón na zľavu 30% CCC, 5€ poukaz na nákup v predajni Pepco, 1x stredné menu do GAC, poukaz na 10 minút v soláriu RGB Liptov

 

Darčekové poukážky v hodnote 15 €, 20 € a 50 € od RGB Liptov, môžu výhercovia  použiť na nákup tovaru/služieb výlučne v prevádzkach OZC RGB Liptov, pričom tieto darčekové poukážky nie je možné zameniť za hotovosť.

 

 

Vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov

1. Odovzdaním vyplneného tombolového kupónu s uvedením mena, priezviska, korešpondenčnej adresy, telefónneho čísla a e-mailu každý Účastník Organizátorovi čestne vyhlasuje, že dáva svoj súhlas so spracovaním predmetných osobných údajov (ďalej len "údaje"), a to na účely realizácie súťaže, jej vyhodnotenia, kontaktovania výhercov, zverejnenia výhercov a odovzdania výhier.  Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí počas doby trvania súťaže až do uplynutia 1 mesiaca od vyžrebovania výhercov v hlavnom žrebovaní. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla Organizátora. Organizátor súťaže po splnení účelu spracúvania údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov v zmysle § 17 zákona o ochrane osobných údajov. Výhercovia budú zverejnení na www.rgbliptov.sk a na facebooku RGB Liptov, v rozsahu: priezvisko, prvé písmeno z mena, a obec v rámci bydliska.

 

2. Účastník súťaže, ktorý poskytol Organizátorovi súťaže osobné údaje, má práva aj podľa § 15 a § 28 až § 30 zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje Účastník dobrovoľne a môže ho kedykoľvek bezplatne na adrese Organizátora súťaže odvolať. Organizátor súťaže vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov, osobné údaje bude získavať výlučne na vyššie uvedené účely. Organizátor súťaže vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. i) zákona o ochrane osobných údajov bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov.

3. V zmysle § 16 zákona o ochrane osobných údajov je Účastník povinný uviesť len pravdivé osobné údaje, inak zodpovedá za nepravdivosť týchto údajov. V prípade porušenia týchto povinností je Organizátor súťaže oprávnený túto osobu z účasti v spotrebiteľskej súťaži vylúčiť.
 

 

Spoločné ustanovenia

1. Výhru v súťažiach zaistí Organizátor súťaže, prípadne obchodný partner Organizátora, ktorý venoval cenu do súťaže a ktorý je zároveň uvedený pri samotnom zadaní konkrétnej súťaže (napr. ak by išlo o zážitkovú výhru, zájazd či iné).

2. Výhercovia nie sú povinní výhru prijať. Nárok na výhru nemožno previesť na inú osobu a hodnotu výhier nie je možné vyplatiť v hotovosti. Účastníci berú na vedomie, že vymáhanie výhry nie je v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník možné.

3.  Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry prevyšujúce hodnotu 350 € podliehajú zdaneniu.  

4. Tieto Pravidlá súťaže sú uverejnené na webovej stránke Organizátora – www.rgbliptov.sk, pričom môžu byť v skrátenej verzii uverejnené na propagačných či iných materiáloch v súvislosti s propagáciou súťaže.

5. Účasť na súťaži je dobrovoľná a Účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s týmito Pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.

 

NÁKUPNÉ POUKÁŽKY RGB LIPTOV JE MOŽNÉ UPLATNIŤ JEDNORÁZOVO V JEDNEJ PREVÁDZKE

OBCHODNO-ZÁBAVNÉHO CENTRA RGB LIPTOV. Z POUKÁŽOK SA NEVYDÁVA.


Priebežné výhry a zoznam výhercov:


 

5.9.2017 Ondrisová Z., Smrečany darčeková poukážka 15€ od RGB Liptov
5.9.2017 Makovická A., Lipt.Mikuláš darčeková poukážka 10€ od RGB Liptov
5.9.2017 Kalatová G., Lipt.Teplá darč. poukážka 10€ , 1x káva v redcafe / poukaz na 3 minúty v soláriu
5.9.2017 Siváková K., Lipt.Mikuláš darč. poukážka 10€ ,1x vstup do Handy Dandy / 10% zľava na nechty Euronails

 

7.9.2017 Blšáková L., Lipt.Porúbka darčeková poukážka 15€ od RGB Liptov
7.9.2017 Štrbová M., Ružomberok darčeková poukážka 10€ od RGB Liptov
7.9.2017 Trajteľ J., Nižná Boca darč. poukážka 10€ , 1x káva v redcafe / poukaz na 3 minúty v soláriu
7.9.2017 Volek V., Pavlova Ves darč. poukážka 10€ , 1x vstuo do Handy Dandy / 10% zľava na nechty Euronails

                                                                         

12.9.2017 Vrbenská M., Lipt.Mikuláš darčeková poukážka 15€ od RGB Liptov
12.9.2017 Hološ L., Smrečany darčeková poukážka 10€ od RGB Liptov
12.9.2017 Štrba Š., Kováčová darč. poukážka 10€ , 1x káva v redcafe / poukaz na 3 minúty v soláriu
12.9.2017 Ilavská J., Lipt.Mikuláš darč. poukážka 10€ , 1x vstup do Handy Dandy / 10% zľava na nechty Euronails

 

 

14.9.2017 Blaščík M., Bobrovec darčeková poukážka 15€ od RGB Liptov
14.9.2017 Suchánková M., Jamník darčeková poukážka 10€ od RGB Liptov
14.9.2017 Červený Š., Lipt.Hrádok darč. poukážka 10€ , 1x káva v redcafe / poukaz na 3 minúty v soláriu
14.9.2017 Lukáč P., Lipt.Mikuláš darč. poukážka 10€ , 1x vstup do Handy Dandy / 10% zľava na nechty Euronails


 

19.9.2017 Stankovianska R., Nižná darčeková poukážka 15€ od RGB Liptov
19.9.2017 Niňaj T., Lipt.Mikuláš darčeková poukážka 10€ od RGB Liptov
19.9.2017 Rúčka J., Dolný Kubín darč. poukážka 10€ , 1x káva v redcafe / poukaz na 3 minúty v soláriu
19.9.2017 Feltovič K., Lipt.Hrádok darč. poukážka 10€ , 1x vstup do Handy Dandy / 10% zľava na nechty Euronails


 

21.9.2017 Odorčák N., Ružomberok darčeková poukážka 15€ od RGB Liptov
21.9.2017 Lenková K., Lipt.Hrádok darčeková poukážka 10€ od RGB Liptov
21.9.2017 Jambor R., Lipt.Mikuláš darč. poukážka 10€ , 1x káva v redcafe / poukaz na 3 minúty v soláriu
21.9.2017 Kováčová A., Lipt.Sielnica darč. poukážka 10€ , 1x vstup do Handy Dandy / 10% zľava na nechty Euronails


 

26.9.2017 Palovič J., Lipt. Mikuláš darčeková poukážka 15€ od RGB Liptov
26.9.2017 Kováč A., Lipt. Hrádok darčeková poukážka 10€ od RGB Liptov
26.9.2017 Juríková B., Východná darč. poukážka 10€ , 1x káva v redcafe / poukaz na 3 minúty v soláriu
26.9.2017 Uhrín M., Lipt.Mikuláš darč. poukážka 10€ , 1x vstup do Handy Dandy / 10% zľava na nechty Euronails

28.9.2017 Krajčiová E., Lipt. Mikuláš darčeková poukážka 15€ od RGB Liptov
28.9.2017 Beňo A., Lipt.Mikuláš darčeková poukážka 10€ od RGB Liptov
28.9.2017 Kľačanská J., Dolný Kubín darč. poukážka 10€ , 1x káva v redcafe / poukaz na 3 minúty v soláriu
28.9.2017 Jurčová N., Ružomberok darč. poukážka 10€ , 1x vstup do Handy Dandy / 10% zľava na nechty Euronails

3.10.2017 Volavková D., Lipt.Mikuláš darčeková poukážka 15€ od RGB Liptov
3.10.2017 Lečko V., Lipt.Mikuláš darčeková poukážka 10€ od RGB Liptov
3.10.2017 Ilavská J., Ružomberok darč. poukážka 10€ , 1x káva v redcafe / poukaz na 3 minúty v soláriu
3.10.2017 Droppa V., Východná darč. poukážka 10€ , 1x vstup do Handy Dandy / 10% zľava na nechty Euronails

5.10.2017 Petrovič K., Lipt.Mikuláš darčeková poukážka 15€ od RGB Liptov
5.10.2017 Jurčová N., Dovalovo darčeková poukážka 10€ od RGB Liptov
5.10.2017 Lehotská M., Lipt.Mikuláš darč. poukážka 10€ , 1x káva v redcafe / poukaz na 3 minúty v soláriu
5.10.2017 Kubina M., Lipt.Mikuláš darč. poukážka 10€ , 1x vstup do Handy Dandy / 10% zľava na nechty Euronails

10.10.2017 Martaus A., Lipt.Mikuláš darčeková poukážka 15€ od RGB Liptov
10.10.2017 Majerčiak T., Lipt.Hrádok darčeková poukážka 10€ od RGB Liptov
10.10.2017 Ševčovičová J., Lipt.Mikuláš darč. poukážka 10€ , 1x káva v redcafe / poukaz na 3 minúty v soláriu
10.10.2017 Benický P., Lipt.Mikuláš darč. poukážka 10€ , 1x vstup do Handy Dandy / 10% zľava na nechty Euronails

17.10.2017 Vargová E., Lipt.Mikuláš darčeková poukážka 15€ od RGB Liptov
17.10.2017 Mydliar J., Ružomberok darčeková poukážka 10€ od RGB Liptov
17.10.2017 Sokol G., Lipt.Mikuláš darč. poukážka 10€ , 1x káva v redcafe / poukaz na 3 minúty v soláriu
17.10.2017 Urbanová D., Lipt.Mikuláš darč. poukážka 10€ , 1x vstup do Handy Dandy / 10% zľava na nechty Euronails

19.10.2017 Vyparinová S., Lipt.Mikuláš darčeková poukážka 15€ od RGB Liptov
19.10.2017 Madajová Z., Lipt.Mikuláš darčeková poukážka 10€ od RGB Liptov
19.10.2017 Rysuľa V., Lipt.Hrádok darč. poukážka 10€ , 1x káva v redcafe / poukaz na 3 minúty v soláriu
19.10.2017 Stanček R., Ružomberok darč. poukážka 10€ , 1x vstup do Handy Dandy / 10% zľava na nechty Euronails

24.10.2017 Berník V., Lipt.Mikuláš darčeková poukážka 15€ od RGB Liptov
24.10.2017 Chrenová L., Lipt.Mikuláš darčeková poukážka 10€ od RGB Liptov
24.10.2017 Rybársky P., Lipt.Hrádok darč. poukážka 10€ , 1x káva v redcafe / poukaz na 3 minúty v soláriu
24.10.2017 Čech M., Lipt.Mikuláš darč. poukážka 10€ , 1x vstup do Handy Dandy / 10% zľava na nechty Euronails

26.10.2017 Olšovská S., Dolný Kubín darčeková poukážka 15€ od RGB Liptov
26.10.2017 Vajdová Z., Lipt.Mikuláš darčeková poukážka 10€ od RGB Liptov
26.10.2017 Pekar M., Ružomberok darč. poukážka 10€ , 1x káva v redcafe / poukaz na 3 minúty v soláriu
26.10.2017 Kolínsky V., Lipt.Mikuláš darč. poukážka 10€ , 1x vstup do Handy Dandy / 10% zľava na nechty Euronails

31.10.2017 Jantová M., Lipt.Mikuláš darčeková poukážka 15€ od RGB Liptov
31.10.2017 Urban D., Lipt.Hrádok darčeková poukážka 10€ od RGB Liptov
31.10.2017 Beličková R., Lipt.Hrádok darč. poukážka 10€ , 1x káva v redcafe / poukaz na 3 minúty v soláriu
31.10.2017 Štefániková A., Lipt.Mikuláš darč. poukážka 10€ , 1x vstup do Handy Dandy / 10% zľava na nechty Euronails

2.11.2017 Hronec P., Lipt.Mikuláš darčeková poukážka 15€ od RGB Liptov
2.11.2017 Gembaľ R., Dolný Kubín darčeková poukážka 10€ od RGB Liptov
2.11.2017 Pavlovičová O., Lipt.Mikuláš darč. poukážka 10€ , 1x káva v redcafe / poukaz na 3 minúty v soláriu
2.11.2017 Janotová P., Ružomberok darč. poukážka 10€ , 1x vstup do Handy Dandy / 10% zľava na nechty Euronails

7.11.2017 Janák M., Lipt.Mikuláš darčeková poukážka 15€ od RGB Liptov
7.11.2017 Kuzmány P., Lipt.Hrádok darčeková poukážka 10€ od RGB Liptov
7.11.2017 Murzová I., Lipt.Mikuláš darč. poukážka 10€ , 1x káva v redcafe / poukaz na 3 minúty v soláriu
7.11.2017 Michalová K., Ružomberok darč. poukážka 10€ , 1x vstup do Handy Dandy / 10% zľava na nechty Euronails

9.11.2017 Kasanická S., Lipt.Mikuláš darčeková poukážka 15€ od RGB Liptov
9.11.2017 Petrovický H., Dolný Kubín darčeková poukážka 10€ od RGB Liptov
9.11.2017 Oravcová D., Lipt.Mikuláš darč. poukážka 10€ , 1x káva v redcafe / poukaz na 3 minúty v soláriu
9.11.2017 Hučková A., Ružomberok darč. poukážka 10€ , 1x vstup do Handy Dandy / 10% zľava na nechty Euronails

14.11.2017 Lutič M., Lipt.Mikuláš darčeková poukážka 15€ od RGB Liptov
14.11.2017 Lepesová J., Ružomberok darčeková poukážka 10€ od RGB Liptov
14.11.2017 Disky A., Lipt.Hrádok darč. poukážka 10€ , 1x káva v redcafe / poukaz na 3 minúty v soláriu
14.11.2017 Vilhanová L., Lipt.Mikuláš darč. poukážka 10€ , 1x vstup do Handy Dandy / 10% zľava na nechty Euronails

16.11.2017 Horváth M., Lipt.Mikuláš darčeková poukážka 15€ od RGB Liptov
16.11.2017 Hobotová A., Dolný Kubín darčeková poukážka 10€ od RGB Liptov
16.11.2017 Šimko J., Lipt.Mikuláš darč. poukážka 10€ , 1x káva v redcafe / poukaz na 3 minúty v soláriu
16.11.2017 Škerlíková A., Lipt.Mikuláš darč. poukážka 10€ , 1x vstup do Handy Dandy / 10% zľava na nechty Euronails

21.11.2017 Fedor M., Lipt.Mikuláš darčeková poukážka 15€ od RGB Liptov
21.11.2017 Korytár R., Ivachnová darčeková poukážka 10€ od RGB Liptov
21.11.2017 Kováč M., Lipt.Hrádok darč. poukážka 10€ , 1x káva v redcafe / poukaz na 3 minúty v soláriu
21.11.2017 Čalfová J., Lipt.Mikuláš darč. poukážka 10€ , 1x vstup do Handy Dandy / 10% zľava na nechty Euronails

23.11.2017 Horský M., Ružomberok darčeková poukážka 15€ od RGB Liptov
23.11.2017 Kmeť J., Lipt.Hrádok darčeková poukážka 10€ od RGB Liptov
23.11.2017 Benková V., Lipt.Mikuláš darč. poukážka 10€ , 1x káva v redcafe / poukaz na 3 minúty v soláriu
23.11.2017 Schudich M., Dolný Kubín darč. poukážka 10€ , 1x vstup do Handy Dandy / 10% zľava na nechty Euronails

28.11.2017 Tkáčová R., Lipt.Mikuláš darčeková poukážka 15€ od RGB Liptov
28.11.2017 Jezerský T., Lipt.Mikuláš darčeková poukážka 10€ od RGB Liptov
28.11.2017 Szalai J., Ružomberok darč. poukážka 10€ , 1x káva v redcafe / poukaz na 3 minúty v soláriu
28.11.2017 Bielik I., Lipt.Hrádok darč. poukážka 10€ , 1x vstup do Handy Dandy / 10% zľava na nechty Euronails

30.11.2017 Szetteyová U., Lipt.Mikuláš darčeková poukážka 15€ od RGB Liptov
30.11.2017 Glovniak F., Lipt.Mikuláš darčeková poukážka 10€ od RGB Liptov
30.11.2017 Kotúč P., Ružomberok darč. poukážka 10€ , 1x káva v redcafe / poukaz na 3 minúty v soláriu
30.11.2017 Izák M., Lipt.Mikuláš darč. poukážka 10€ , 1x vstup do Handy Dandy / 10% zľava na nechty Euronails

Hlavné žrebovanie 2.12.2017:

1.cena Gajdošová A., Lipt.Mikuláš
2.cena Molnárová A., Lipt.Mikuláš
3.cena Kováč E., Liptovský Mikuláš
4.cena Droppová Ž., Ružomberok
5.cena Poláková L., Lipt.Mikuláš
6.cena Špirková Z., Lipt.Mikuláš
7.cena Mydliarová M., Lipt.Mikuláš
8.cena Majerčíková K., Vavrišovo
9.cena Dopiráková Z., Lipt.Osada
10.cena Dobáková M., Ružomberok
11.cena Jurčová A., Habovka
12.cena Tlamka M., Lipt.Mikuláš
13.cena Smerčian J., Lipt.Mikuláš
14.cena Lampert M., Lipt.Mikuláš
15.cena Lauková G., Lipt.Mikuláš
16.cena Kaliská Z., Lipt.Mikuláš
17.cena Šutvajová A., Lipt.Hrádok
18.cena Špirková Z., Lipt.Mikuláš
19.cena Budayová E., Ploštín
20.cena Ševčíková J., Smolenice