Dňa 31.8.2018 sme sa spoločne s detičkami v detskom kútiku Handy Dandy rozlúčili s letom na akcii Noc v detskom kútiku - Rozlúčka s letom. Pre deti bol pripravený ako vždy bohatý program plný zábavy, detských atrakcíí a mnoho iného. Najväčšiu pozornosť ako obvykle pútalo maľovanie na tvár, a po výdatnej večery sa detičky vybrali na film do multikina GAC.