NAKÚP NAD 10€ V RGB LIPTOV A VYHRAJ !!!


Je to takto jednoduché. Stačí keď v období od 1.9.2019 - 7.12.2019 nakúpite v akejkoľvek predajni RGB Liptov nad 10€, zapojíte sa do súťaže vyplnením súťažného žrebu, a vhodíte ho do zlosovacej urny na prízemí RGB Liptov.

 
          HRÁME O CENY AKO MOBILNÉ TELEFÓNY APPLE IPHONE, AUTOMATICKÁ PRÁČKA WHIRLPOOL, DARČEKOVÉ POUKÁŽKY V HODNOTE AŽ 1200€ A OMNOHO VIAC.
           KAŽDÝ UTOROK A ŠTVRTOK PRIEBEŽNE ŽREBUJEME POČAS SÚŤAŽE  15€ A 10€ NÁKUPNÉ POUKÁŽKY.

 
     Finálne žrebovanie hlavných cien prebehne 7.12.2019 na akcii "Narodeniny RGB Liptov". Organizátor súťaže:
RGB Liptov, s. r. o.
Stará Ivanská 1/386
821 04 Bratislava


Prevádzka:
Obchodno-zábavné centrum RGB Liptov
Kamenné pole 4449/3
031 01 Liptovský Mikuláš


       
 
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
 
Pravidlá spotrebiteľskej súťaže "Nákupy plné výhier"
(ďalej len ,,Pravidlá súťaže“)
               
Tieto Pravidlá súťaže stanovujú podmienky pre účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich, a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (ďalej aj len ,,Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“).
 
Organizátor súťaže a jej pôsobnosť
1.Spotrebiteľská súťaž s názvom „Nákupy plné výhier“ (ďalej len ako „spotrebiteľská súťaž“ alebo aj „súťaž“) je organizovaná a uskutočňovaná  spoločnosťou RGB Liptov, s. r. o., so sídlom Stará Ivanská 1/386, 821 04 Bratislava, IČO: 36 712 850, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 43671/B (ďalej len ako „Organizátor“ alebo „RGB Liptov“).
2.Pôsobnosť spotrebiteľskej súťaže je určená výhradne na územie Slovenskej republiky.
3.Termín začatia súťaže je 1.9.2019 a termín ukončenia je 7.12.2019.
 
Podmienky účasti v súťaži
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky spôsobilá na právne úkony (ďalej len „Účastník“) vyplnením súťažného žrebu, v súlade s Pravidlami súťaže. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a rodinní príslušníci zamestnancov Organizátora.
 
Pravidlá súťaže
1.Podmienkou zapojenia sa do súťaže je nákup nad 10€ s DPH, v akejkoľvek prevádzke Obchodno-zábavného centra RGB Liptov, na adrese: Kamenné pole 4449/3, 031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej len ,,OZC RGB Liptov“). Zákazník pri nákupe nad 10€ s DPH dostane od pracovníka prevádzky súťažný žreb, ktorý vypíše, a vhodí do zlosovacej urny umiestnenej v blízkosti hlavného vstupu do budovy OZC RGB Liptov. Účastník na súťažnom žrebe uvedie osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail, podpis (ďalej len ,,kontaktné údaje“ alebo aj ,,osobné údaje“). Poskytnutie kontaktných údajov je nevyhnutné pre zapojenia Účastníka do súťaže.
2.Účastník je povinný ponechať si pokladničný blok z daného nákupu, pretože v prípade výhry, bude vyzvaný k jeho predloženiu.
3. V prípade, ak Účastník nedoručí Organizátorovi pokladničný blok najneskôr do 5 dní od jeho vyžiadania Organizátorom, stráca nárok na výhru.
4. Platnosť výhry je 1 mesiac od vyžrebovania výhercov. V prípade, že si Účastník neprevezme výhru do 1 mesiaca od vyžrebovania, výhra prepadá v prospech Organizátora a Účastník stráca nárok na výhru.
5.Výhra sa dá prevziať jedine osobne, a to v OZC RGB Liptov po dohode s Organizátorom, resp. správou OZC RGB Liptov, pričom sa vylučuje zaslanie výhry poštou.
6.Účastník sa môže do súťaže zapojiť s viacerými súťažnými žrebmi, nie je však možné uplatniť viacero súťažných žrebov s tým istým pokladničným bločkom.
7. Výhercovi nárok na výhru zaniká v prípade:
a) ak porušil akúkoľvek povinnosť určenú týmito Pravidlami súťaže;
b) koná v rozpore s dobrými mravmi (napr. poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.);
c) ak si výhru neprebral v stanovenej lehote, alebo dohodnutým spôsobom.
                              
Žrebovanie a výhry v súťaži
1.Hlavné žrebovanie sa uskutoční 7.12.2019 počas akcie "Šieste narodeniny RGB Liptov", pričom ceny budú žrebované verejne, Organizátorom súťaže.
2.Počas trvania súťaže v období 1.9.-7.12.2019 budú každý týždeň v utorok a  štvrtok v čase od 09:00 do  12:00, žrebovaní štyria výhercovia, v tzv. priebežnom žrebovaní, ktorí môžu vyhrať 10€ a 15€ darčekové poukážky na nákup v prevádzkach OZC RGB Liptov. Výhercov uverejní Organizátor na webe www.rgbliptov.sk a na facebooku RGB Liptov, a to v rozsahu: meno, prvé písmeno z priezviska a obec adresy Účastníka. Súťažný žreb z priebežného žrebovania po vyžrebovaní vracia Organizátor naspäť do zlosovacej urny, resp. je možné, že Účastník bude v rámci priebežného žrebovania vyžrebovaný aj viackrát, a takisto bude môcť vyhrať aj v rámci hlavného žrebovania.
 
Výhry v súťaži:

1.cena

1 x mobilný telefón Apple Iphone 6s, 1 x autobusový výlet do Budapešti, 1 x automatická práčka Whirlpool, 1 x vstupenka do multikina GAC, 10€ poukaz na nákup od predajne Pepco, 1 x balíček od DM Drogerie, 1x poukaz na kávu zadarmo v Cafe RED, 1 x poukaz na 5 min. zadarmo v Soláriu, 1 x permanentka Platinum do Solária, 1 x 10 vstupová permanentka Handy Dandy,  1 x vstup na mestskú plaváreň, 1 x lístok na hokejový zápas MHK 32,  1 x poukaz na nákup v hodnote 5€ od Loco Burgers, Casino Respect 70€  Lucky Chips, 2x vstup do 5d cinema maxim
 
2.cena

1 x mobilný telefón Apple Iphone 6s, 1 x vyhliadkový let pre 2 osoby od Heliport Liptov, 1 x vstupenka do multikina GAC, 10€ poukaz na nákup od predajne Pepco, 1 x balíček od DM Drogerie, 1x poukaz na kávu zadarmo v Cafe RED,  1 x poukaz na 5 min. zadarmo v Soláriu, 1 x permanentka Platinum do Solária, 1 x 10 vstupová permanentka Handy Dandy,  1 x vstup na mestskú plaváreň, 1 x lístok na hokejový zápas MHK 32, 1 x autobusový výlet do Viedne, 1 x poukaz na nákup v hodnote 5€ od Loco Burgers,  1 x voľný vstup do Hurricane factory, Casino Respect 70€  Lucky Chips, 2x vstup do 5d cinema maxim
 
3.cena

1 x autobusový výlet do Krakowa, hodinky v hodnote 100€ od Šperk Holíč, 1 x vstupenka do multikina GAC, 10€ poukaz na nákup od predajne Pepco, 1 x balíček od DM Drogerie, 1x poukaz na kávu zadarmo v Cafe RED, 1 x poukaz na 5 min. zadarmo v Soláriu, 1 x permanentka Gold do Solária, 1 x 10 vstupová permanentka Handy Dandy, 1 x vstup na mestskú plaváreň, 1 x lístok na hokejový zápas MHK 32,  1 x darčekový balíček Raiffeisen Bank, 1 x poukaz na nákup v hodnote 5€ od Loco Burgers, Casino Respect 70€  Lucky Chips, 2x vstup do 5d cinema maxim
  
4.cena

1 x autobusový výlet do Prahy, 1 x víkendový pobyt pre celú rodinu v Zázrivej, 1 x vstupenka do multikina GAC, 10€ poukaz na nákup od predajne Pepco, 1 x balíček od DM Drogerie, 1x poukaz na kávu zadarmo v Cafe RED, 1 x poukaz na 5 min. zadarmo v Soláriu, 1 x permanentka Gold do Solária, 1 x 10 vstupová permanentka Handy Dandy, 1 x vstup na mestskú plaváreň, 1 x lístok na hokejový zápas MHK 32, 1 x poukaz na nákup v hodnote 5€ od Loco Burgers, Casino Respect 70€  Lucky Chips, 2 x vstup do 5d cinema maxim
 
5.cena

1 x mobilný telefón Apple Iphone 6s, 1 x vstupenka do multikina GAC, 10€ poukaz na nákup od predajne Pepco, 1 x balíček od DM Drogerie, 1x poukaz na kávu zadarmo v Cafe RED, 1 x poukaz na 5 min. zadarmo v Soláriu, 1 x permanentka Silver do Solária, 1 x 10 vstupová permanentka Handy Dandy, 1 x vstup na mestskú plaváreň, 1 x lístok na hokejový zápas MHK 32, 1 x 7 dielna sada hrncov od predajne Orion, 1 x poukaz na nákup v hodnote 5€ od Loco Burgers,  1 x voľný vstup do Hurricane factory, 2x vstup do 5d cinema maxim
 
6.cena

1 x dvojitá kanvica Katler od Planeo Elektro, 1 x voľný vstup do Hurricane factory, 1 x vstupenka do multikina GAC, 10€ poukaz na nákup od predajne Pepco, 1 x balíček od DM Drogerie, 1x poukaz na kávu zadarmo v Cafe RED,  1 x večera v Marino Restaurant v hodnote 15€, 1 x poukaz na 5 min. zadarmo v Soláriu, 1 x permanentka Silver do Solária,  1 x 10 vstupová permanentka Handy Dandy, 1 x vstup na mestskú plaváreň, 1 x lístok na hokejový zápas MHK 32, 1 x základný strelecký balík od Strelnice Liptov, 1 x vitamínový balíček od BiotechUSA, 1 x poukaz na nákup v hodnote 5€ od Loco Burgers, 2x vstup do 5d  cinema maxim
 
 7.cena

 1 x darčekový poukaz na plavbu pre 4 osoby od Loď Mara, 1 x bunda značky Justplay, 1 x vstupenka do multikina GAC, 10€ poukaz na nákup od predajne Pepco, 1 x balíček od DM Drogerie, 1x poukaz na kávu zadarmo v Cafe RED, 1 x poukaz na 5 min. zadarmo v Soláriu, 1 x permanentka Basic do Solária, 1 x 10 vstupová permanentka Handy Dandy, 1 x vstup na mestskú plaváreň, 1 x lístok na hokejový zápas MHK 32, 1 x darčekový balíček od Agrotrade Farmfoods,1 x 30€ poukaz na ateliérové fotenie od Fotolatečkovci, 1 x balíček od Slovak Telekom, 1 x poukaz na nákup v hodnote 5€ od Loco Burgers, 2x vstup do 5d cinema maxim
  
8.cena

1 x darčekový kôš od BioTopka, 1x turistický batoh ZAJO, 1 x balíček od Bitcoinmat, 1 x vstupenka do multikina GAC, 10€ poukaz na nákup od predajne Pepco, 1 x balíček od DM Drogerie, 1x poukaz na kávu zadarmo v Cafe RED, 1 x večera v Marino Restaurant v hodnote 15€,  1 x poukaz na 5 min. zadarmo v Soláriu, 1 x permanentka Basic do Solária, 1 x 10 vstupová permanentka Handy Dandy, 1 x vstup na mestskú plaváreň, 1 x lístok na hokejový zápas MHK 32, 1 x darčekový poukaz pre 4 osoby od Adventure Golf,  1 x poukaz na nákup v hodnote 5€ od Loco Burgers, 2x vstup do 5d cinema maxim
  
9.cena

1 x výsávač od Montované domy, 1 x vstupenka do multikina GAC, 10€ poukaz na nákup od predajne Pepco, 1 x balíček od DM Drogerie, 1x poukaz na kávu zadarmo v Cafe RED, 1 x poukaz na 5 min. zadarmo v Soláriu, 1 x permanentka Basic do Solária, 1 x 10 vstupová permanentka Handy Dandy, 1 x vstup na mestskú plaváreň, 1 x lístok na hokejový zápas MHK 32, 1 x balíček AVON, 1 x lampa od Luky Presents, 1 x darčekový koš Delikateso, 1 x mikina s potlačou od Rygenta Print & Cut, 1 x poukaz na nákup v hodnote 5€ od Loco Burgers, 2x vstup do 5d cinema maxim
 
10.cena

1 x mikina s potlačou od Rygenta Print & Cut,  1 x vstupenka do multikina GAC, 10€ poukaz na nákup od predajne Pepco, 1 x balíček od DM Drogerie, 1x poukaz na kávu zadarmo v Cafe RED, 1 x večera v Marino Restaurant v hodnote 15€,  1 x poukaz na 5 min. zadarmo v Soláriu, 1 x permanentka Basic do Solária , 1 x 10 vstupová permanentka do Handy Dandy, 1 x balíček AVON, 1 x vstup na mestskú plaváreň, 1 x lístok na hokejový zápas MHK 32, 1 x RAW torta od BioTopka,1 x komplet prezutie auta od Isuzu, 1 x poukaz na nákup v hodnote 5€ od Loco Burgers, 2x vstup do 5d cinema maxim
  
11.cena

1 x mikina s potlačou od Rygenta Print & Cut, 1 x vstupenka do multikina GAC, 1x poukaz na kávu zadarmo v Cafe RED, 1 x poukaz na 5 min. zadarmo v Soláriu, 1 x permanentka Basic do Solária,  1 x vstup na mestskú plaváreň, 1 x lístok na hokejový zápas MHK 32, 1 x 10 vstupová permanentka do Handy Dandy, 1 x balíček AVON, 1 x darčekový balíček Papera, 1 x poukaz 20€ na nákup od Predeti.sk, 1 x darček od predajne Frank, 1 x poukaz na nákup v hodnote 5€ od Loco Burgers, 2x vstup do 5d cinema maxim
 
12.cena

30€ poukaz na lash, lifting a botox od Perm&Beauty, 1 x balíček od CCC, 1 x vstupenka do multikina GAC, 1x poukaz na kávu zadarmo v Cafe RED, 1 x poukaz na 5 min. zadarmo v Soláriu, 1 x 2h vstup do Handy Dandy, 1 x vstup na mestskú plaváreň, 1 x 10 vstupová permanentka do Handy Dandy 1 x lístok na hokejový zápas MHK 32, 1 x balíček AVON, 1 x darček od predajne Frank, 1 x poukaz 20€ na nákup Bazár Okien, 1 x poukaz na nákup v hodnote 5€ od Loco Burgers, 2x vstup do 5d cinema maxim
 
 13.cena

20€ poukaz na nákup Intim Fashion, 1 x vstupenka do multikina GAC, 1x poukaz na kávu zadarmo v Cafe RED, 1 x poukaz na 5 min. zadarmo v Soláriu, 1 x 10 vstupová permanentka do Handy Dandy, 1 x vstup na mestskú plaváreň, 1 x lístok na hokejový zápas MHK 32, 1 x balíček AVON, 1 x pánske strihanie Element Hair and skin, 1 x darček od Bazár Okien, 1 x poukaz na nákup v hodnote 5€ od Loco Burgers, 2x vstup do 5d cinema maxim
 
14.cena

1 x vstupenka do multikina GAC, 1x poukaz na kávu zadarmo v Cafe RED, 1 x poukaz na 5 min. zadarmo v Soláriu, 1 x 10 vstupová permanentka do Handy Dandy, 1 x vstup na mestskú plaváreň, 1 x lístok na hokejový zápas MHK 32, 1 x balíček AVON, 1 x dámske strihanie Element Hair and skin, 1 x zľavový kupón od Bazár Okien, 1 x poukaz na nákup v hodnote 5€ od Loco Burgers, 2x vstup do 5d cinema maxim

15.cena

1 x vstupenka do multikina GAC, 1x poukaz na kávu zadarmo v Cafe RED, 1 x poukaz na 5 min. zadarmo v Soláriu, 1 x 10 vstupová permanentka do Handy Dandy, 1 x vstup na mestskú plaváreň, 1 x lístok na hokejový zápas MHK 32, 1 x balíček AVON, 1 x poukaz na nákup v hodnote 5€ od Loco Burgers, 2x vstup do 5d cinema maxim
 


Zoznam výhercov priebežných žrebovaní:

3.9.2019
 
Jozef R., Lipt.Mikuláš – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov
 
Vladimír Š., Lipt.Mikuláš – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov
 
Andrej S., Lipt.Mikuláš – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov
 
Marián J., Lipt.Ján – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov
 
 
 
5.9.2019
 
Tomáš K., Ružomberok – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov
 
Ivana G., Lipt.Mikuláš – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov
 
Petronela V., Lipt.Hrádok – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov
 
Zlatica Č., Lipt.Mikuláš – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov
 
 
 
10.9.2019
 
Ladislav F., Lipt.Mikuláš – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov
 
Marcela R., Lipt.Teplá – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov
 
Alica D., Lipt.Hrádok – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov
 
Linda U., Lipt.Mikuláš – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov
 
 
 
12.9.2019
 
Alexandra V., Lipt.Michal – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov
 
Timotej N., Ružomberok – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov
 
Helena G., Lipt.Mikuláš – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov
 
Karol R., Lipt.Mikuláš – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov 


17.9.2019

Jana K, Lipt.Mikuláš – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov

Zdenka S., Lipt.Mikuláš– 15€ poukážka na nákup RGB Liptov

Pavol A., Lipt.Mikuláš – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov

Dušan D., Lipt.Mikuláš – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov


19.9.2019
 

Radka M., Lipt.Sielnica – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov
 
Kristián R., Lipt.Mikuláš – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov
 
Slávka K., Lipt.Kokava – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov
 
Gabriel P., Lipt.Mikuláš – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov


24.9.2019
 
Ján I., Lipt.Mikuláš – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov
 
Marika B., Lipt.Mikuláš – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov
 
Tobias M., Lipt.Mikuláš – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov
 
Erika L., Lipt.Hrádok – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov


26.9.2019
 
Matúš S., Lipt.Mikuláš – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov
 
Jaroslava N., Lipt.Matiašovce – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov
 
Stela R., Lipt.Mikuláš – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov
 
Romana L., Ružomberok – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov


 
1.10.2019
 
Eugen V., Lipt.Mikuláš – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov
 
Ľudmila R., Lipt.Mikuláš – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov
 
Mariana B., Lipt.Mikuláš – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov
 
Jozef L., Lipt.Mikuláš – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov
 

3.10.2019
 
Edita Š., Lipt.Mikuláš – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov
 
Zdenko M., Lipt.Mikuláš – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov
 
Michael L., Lipt.Mikuláš – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov
 
Ivan D., Lipt.Mikuláš – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov


8.10.2019
 
Anna Š., Lipt.Mikuláš – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov
 
Miriam K., Lipt.Hrádok – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov
 
Klaudia P., Lipt.Mikuláš – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov
 
Tomáš M., Lipt.Mikuláš – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov


10.10.2019
 
Adrián K., Lipt.Mikuláš – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov
 
Norbert T., Lipt.Mikuláš – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov
 
Dorota U., Lipt.Mikuláš – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov
 
Adam N., Lipt.Mikuláš – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov


15.10.2019
 
Alena J., Lipt.Mikuláš – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov
 
Marika A., Lipt.Mikuláš – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov
 
Ján D., Lipt.Mikuláš – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov
 
Ondrej J., Lipt.Mikuláš – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov


17.10.2019
 
Marián S., Lipt.Mikuláš – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov
 
Radoslav L., Lipt.Mikuláš – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov
 
Monika B., Lipt.Mikuláš – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov
 
Janka L., Lipt.Mikuláš – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov


22.10.2019

Romana T., Lipt.Mikuláš – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov

Maximilián B., Lipt.Mikuláš – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov

Eliška D., Lipt.Mikuláš – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov

Anna K., Lipt.Mikuláš – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov
 

24.10.2019

Ivan M., Lipt.Mikuláš – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov

Lenka K., Lipt.Mikuláš – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov

Renáta V., Lipt.Mikuláš – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov

Simona P., Lipt.Mikuláš – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov

29.10.2019

Boris R., Lipt.Mikuláš – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov

Petra H., Lipt.Mikuláš – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov

Linda O., Lipt.Mikuláš – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov

Kristián J., Lipt.Mikuláš – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov

31.10.2019

Filip D., Lipt.Mikuláš – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov

Martina P., Lipt.Mikuláš – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov

Tomáš M., Lipt.Mikuláš – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov

Lukáš Č., Lipt.Mikuláš – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov

5.11.2019

Boris T., Lipt.Mikuláš – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov

Emília P., Lipt.Mikuláš – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov

Ivana O., Lipt.Mikuláš – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov

Emil D., Lipt.Mikuláš – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov

7.11.2019

Kamila V., Lipt.Mikuláš – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov

Jana A., Lipt.Mikuláš – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov

Gabriel B., Lipt.Mikuláš – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov

Dagmara P., Lipt.Mikuláš – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov

12.11.2019

Anton L., Lipt.Mikuláš – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov

Otília V., Lipt.Mikuláš – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov

Eva U., Lipt.Mikuláš – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov

Matej R., Lipt.Hrádok – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov

14.11.2019

Zdenko L., Lipt.Mikuláš – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov

Drahomír R., Lipt.Ján – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov

Ivana C., Lipt.Mikuláš – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov

Martin P., Lipt.Sliače – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov

19.11.2019

Karolína Š., Lipt.Mikuláš – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov

Tatiana R., Lipt.Mikuláš – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov

Igor L., Lipt.Mikuláš – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov

Melánia K., Lipt.Mikuláš – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov

21.11.2019

René O., Lipt.Mikuláš – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov

Tibor F., Lipt.Mikuláš – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov

Lukáš K., Lipt.Mikuláš – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov

Štefánia D., Lipt.Mikuláš – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov

26.11.2019

Libor H., Lipt.Mikuláš – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov

Ivan M., Lipt.Mikuláš – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov

Klaudia R., Lipt.Mikuláš – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov

Jaroslava V., Lipt.Mikuláš – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov

28.11.2019

Stanislava T., Lipt.Mikuláš – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov

Jozef P., Lipt.Mikuláš – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov

Maroš K., Lipt.Mikuláš – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov

Róbert B., Lipt.Mikuláš – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov

3.12.2019

Klement T., Lipt.Mikuláš – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov

Jaroslav F., Lipt.Mikuláš – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov

Michal B., Lipt.Mikuláš – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov

Ján I., Lipt.Mikuláš – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov

5.12.2019

Drahomír R., Lipt.Mikuláš – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov

Vlasta M., Lipt.Mikuláš – 15€ poukážka na nákup RGB Liptov

Daniela M., Lipt.Mikuláš – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov

Zuzana G., Lipt.Mikuláš – 10€ poukážka na nákup RGB Liptov

Hlavné výhry:

1.cena - Mária P., Lipt.Mikuláš
2.cena - Lenka Š., Ivachnová
3.cena - Peter L., Lipt.Mikuláš
4.cena - Kamil L., Lipt.Mikuláš
5.cena - Katarína P., Lipt.Hrádok
6.cena - Angelika L., Bratislava
7.cena - Bibiana Z., Part.Ľupča
8.cena - Martin H., Lipt.Mikuláš
9.cena - Zuzana K., Lipt.Trnovec
10.cena - Alena T., Bobrovec
11.cena - Nikola B., Gôtovany
12.cena - Mária Ž., Lipt.Mikuláš
13.cena - Janka K., Lipt.Mikuláš
14.cena - Veronika D., Zvolenská Slatina
15.cena - Gabriela Ch.,Štiavnička

 


 Súhlas so spracúvaním osobných údajov
1. Účastník súťaže výslovne berie na vedomie a súhlasí s tým, že odovzdaním vyplneného súťažného žrebu s uvedením kontaktných údajov udeľuje Organizátorovi súťaže súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely evidencie Účastníkov súťaže, vyhodnotenie súťaže a taktiež na marketingové účely.
2. Účastník súťaže je oprávnený svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to zaslaním písomnej žiadosti na adresu: RGB Liptov, s. r. o., Stará Ivanská 1/386, 821 04 Bratislava.
3. Účastník súťaže má taktiež: právo požadovať od Organizátora prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov. Účastník má aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).
4. Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade jeho výhry budú osobné údaje uverejnené v rozsahu a spôsobom uvedeným v týchto Pravidlách súťaže (bod 2 v časti ,,Žrebovanie a výhry v súťaži“) a taktiež môže byť na tento účel kontaktovaný Organizátorom súťaže, resp. jeho poverenými pracovníkmi.
5. Účastník súťaže ďalej berie na vedomie, že v záujme sprístupnenia zážitkov z marketingových akcií OZC RGB Liptov, ktorou je aj akcia "Šieste narodeniny RGB Liptov", širokej verejnosti, sú z týchto akcií vyhotovované fotografie, ktoré sú prístupné na stránke www.rgbliptov.sk v časti ,,Fotogaléria“ a na facebooku RGB Liptov. Napriek tomu, že sú fotografie vyhotovované v priestoroch prístupných verejnosti, rešpektujeme požiadavky návštevníkov OZC RGB Liptov na ochranu súkromia, preto v prípade, že Účastník nesúhlasí s uverejnením svojej fotografie, môže informovať správu OZC RGB Liptov o tejto skutočnosti, príp. zaslať písomnú žiadosť na adresu Organizátora (bod 2 v časti ,,Súhlas so spracúvaním osobných údajov“).
 
 Informácie o získavaných osobných údajoch 
a)Prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje je Organizátor súťaže.
b) Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia Účastníkov súťaže v súvislosti s účasťou v súťaži a vyhodnocovaním výsledkov súťaže, ako aj evidencia Účastníkov na účely ich informovania o aktuálnych marketingových a propagačných akciách súvisiacich s OZC RGB Liptov, resp. jeho jednotlivých prevádzok.
c) Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutých osôb (Účastníkov súťaže) poskytnutý v zmysle týchto Pravidiel súťaže (časť ,,Súhlas so spracúvaním osobných údajov“), ako aj oprávnený záujem Organizátora na zlepšovaní služieb poskytovaných zákazníkom OZC RGB Liptov.
d) Organizátor spracúva osobné údaje Účastníkov na vlastné účely, pričom môže poskytnúť osobné údaje svojim obchodným partnerom (príjemcovia a sprostredkovatelia), ktorí zabezpečujú pre Organizátora spracúvanie osobných údajov (vo forme správy a prevádzkovania softvérových riešení, príp. poskytovaním iných služieb). Osobné údaje Účastníkov sú spracúvané elektronicky prostredníctvom služby MailChimp (https://mailchimp.com/), ktorá slúži na spravovanie a zasielanie elektronickej pošty na adresu Účastníka. Služba MailChimp je prevádzkovaná a zabezpečovaná treťou stranou mimo EÚ, konkrétne spoločnosťou The Rocket Science Group, LLC, so sídlom 675 Ponce de Leon Avenue NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, Spojené štáty americké, ktorá však zabezpečuje ochranu osobných údajov prostredníctvom certifikačného systému Privacy Shield https://mailchimp.com/legal/privacy/.
Systém Privacy Shield zabezpečuje primeranú ochranu osobných údajov v zmysle rozhodnutia Európskej komisie (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/privacy-shield). 
e) Osobné údaje Účastníkov budú v nevyhnutnej miere poskytnuté sprostredkovateľovi prevádzkovateľa, a to spoločnosti - HANT Development, a. s., so sídlom Stará Ivanská cesta 1/386, 821 04 Bratislava, IČO: 47 800 011 (ďalej len ,,Sprostredkovateľ“), resp. osobám povereným Sprostredkovateľom.
f) Zo strany Organizátora nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov.
g)  Organizátor uchováva osobné údaje po dobu trvania súťaže a 3 roky po jej ukončení, resp. do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov (bod 2 v časti ,,Súhlas so spracúvaním osobných údajov“).
 
Spoločné ustanovenia
1. Výhru v súťažiach zaistí Organizátor súťaže, prípadne obchodný partner Organizátora, ktorý venoval cenu do súťaže a ktorý je zároveň uvedený pri samotnom zadaní konkrétnej súťaže (napr. ak by išlo o zážitkovú výhru, zájazd či iné).
2. Výhercovia nie sú povinní výhru prijať. Nárok na výhru nemožno previesť na inú osobu a hodnotu výhier nie je možné vyplatiť v hotovosti. Účastníci berú na vedomie, že vymáhanie výhry nie je v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník možné.
3.  Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry prevyšujúce hodnotu 350 € podliehajú zdaneniu.  
4. Tieto Pravidlá súťaže sú uverejnené na webovej stránke Organizátora – www.rgbliptov.sk, pričom môžu byť v skrátenej verzii uverejnené na propagačných či iných materiáloch v súvislosti s propagáciou súťaže.
5. Účasť na súťaži je dobrovoľná a Účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s týmito Pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 
NÁKUPNÉ POUKÁŽKY RGB LIPTOV JE MOŽNÉ UPLATNIŤ JEDNORÁZOVO V JEDNEJ PREVÁDZKE OBCHODNO-ZÁBAVNÉHO CENTRA RGB LIPTOV. Z POUKÁŽOK SA NEVYDÁVA.
 

                                          CENY DO SÚŤAŽE VENOVALI: