Prenájom priestorov

V prípade záujmu o zriadenie obchodnej prevádzky a podmienkach prenájmu v obchodno zábavnom centre RGB Liptov alebo doplnkových služieb, kontaktujte prosím oddelenie manažmentu centra:

Miroslav Tullner
miroslav.tullner@hant-ba.sk
+421 911 999 790


Branko Lapoš
branko.lapoš@rgbliptov.sk
+421 905 668 769